Formandens beretning for REOS 2010

 

Generalforsamling d. 22. november 2010.

 

 

 

                                                     Vinterturnering:

                                                     Sæsonen 2009/2010 blev afviklet med 6 hold men et hold trak

sig undervejs således der var 5 hold der gennemførte turneringen

med Tune som vindere.

                                                     Til sæsonen 2010/2011 var der desværre kun 4 tilmeldinger

                                                     hvorfor der ikke blevet oprettet en turnering i REOS regi.

 

                                                     11 mands turnering:

                                                     Afvikledes i år fælles for OB og OS i en forårs- og en efterårs-

turnering, og hvor efterårs turneringen blev sammensat af en

 halvdel fra de 2 forårsturneringer.

Bestyrelsen har den opfattelse at gennemførelsen af såvel

forårs- som efterår delen, er forløbet godt

og kun med enkelte udsatte kampe.

OB/OS har spillet 140 kampe, 55 gule kort og 15 røde kort

(2009, 192 kampe, 76 gule kort og 12 røde kort).

  

                                                     7 mands turnering:

                                                     Veteraner har spillet 127 kampe, 31 gule kort og 6 røde kort

(2009, 132 spillede kampe, 39 gule kort og 5 røde kort).

 

                                                     Super veteraner har spillet 69 kampe, 20 gule kort og 1 rødt kort

                                                     (2009 90 kampe, 14 gule kort og 2 røde kort).

 

                                                     Old Master har spillet 149 kampe, 14 gule kort og 5 røde kort

                                                     (2009 90 kampe, 5 gule og 0 røde kort).

 

                                                     Den årlige afslutningsrunde/sidste kamp blev for VET og SVET

igen i år afholdt i Roskilde Idrætspark med omkring 100 deltagere.

 

Ligeledes blev sidste kamp for OM igen gennemført med Himmelev 

som værter, med omkring 100 deltagere.

 

Bestyrelsen vil endnu en gang takke RB06 og Himmelev for nogle

gode afslutningsarrangementer.

 

Klager over en kamps afvikling skal fremsættes umiddelbart efter kampen,

til dommeren og derefter kan en klage sendes til turneringslederen.

 

 

 

Dommermøde:

Himmelev lagde lokaler til dommermødet, hvor turneringen 2009

blev evalueret, en masse erfaringer blev udvekslet og alle håbede

at den kommende sæson ville blive afviklet i en god kampånd.

 

Her i november måned har 16 dommere deltaget i et første hjælpskursus,

som der forhåbentlig ikke vil blive brug for at anvende, i forbindelse med turneringskampene.

 

Regnskab:

Regnskabet for 2010 ser fornuftigt ud med et lille overskud, som dog er blevet mindre år for år de foregående 3 år, grundet stigende udgifter.

Derfor vil bestyrelsen foreslå at hæve kontingentet med 100 kr. pr hold.

 

Sæson 2011:

Tilmelding og afmelding af hold vil i lighed med sidste år kunne foretages på hjemmesiden frem til den 20/11-2010.

 

Bestyrelsen henstiller til klubberne at ajourføre alle mail adresser, så vi er sikre på at al information kommer frem til rette modtager.

 

 

 

Tak for en god og spændende sæson.

 

 

 

På bestyrelsens vegne

 

Erik Lindrup