Generalforsamling mandag d. 26-11-2012 Kl. 19.00 i Viby Hallen

1. Valg af dirigent

Generalforsamlingen (GF) åbnede med, at der blev valgt en dirigent og valget faldt på Hans Peter Wamsler.

H.P.W. takkede for valget og sagde, at GF var varslet i god tid, (minimum 3 uger).

 

2. Valg af stemmetællere

Valg af stemmetællere blev ikke aktuelt denne aften.

 

3. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning startede med, at deres start bestemt ikke var nem, da der var mange løse ender, såsom spilleregler, der manglede at blive rettet lidt til. Der var også vedtægterne, som også skulle rettes til, men det gjorde det heller ikke nemmere, at den tidligere formand ikke fik tid til, at lave det sidste referat fra GF for året 2011.

Det blev sagt denne aften, at ifølge spillereglerne, skal afbud til kampe meldes på samme mail til Turneringsleder- Dommerformand – Modstander og derefter skal der inden for 14 dage falde en ny kampdato, ellers har holdet der aflyste kampen tabt 3-0. Alle dispensationer der blev givet i sæson 2012 er annulleret, så der skal til næste sæson, 2013, søges igen hvis man vil have dispensation på spillere der ikke opfylder alderskravet, for at spille på det pågældende hold.  Det er muligt, at få flere dispensationer til et hold, men der må KUN bruges 2 spillere pr. kamp, lige med undtagelse af Old Star, der må benytte 3. Det henstilles til alle hold, at der bliver holdt noget mere selvjustits, så det bliver mere fair play spillede kampe, så det er meget vi vigtigt, vi overholder de spilleregler, der er gældende/vedtaget.

Old Master rækken blev delt i sommerferien og det virkede til, at alle synes det var en god måde, at gøre det på, derved vil vi til næste sæson, 2013, følge op på denne succes. Veteran rækken ønskede flere kampe, grundet få hold, så vi vil prøve, om det vil være muligt med 3 runder i stedet for 2.

Gule og røde kort faldt fra foråret til efteråret, så det er positivt, vi håber den gode kurve fortsætter i den nye sæson 2013.

Afslutningen for Veteran og Super Veteran i Osted forløb godt, da først maden kom på bordet og så var den tillige god. Old Master afholdte deres afslutning i Himmelev, som forløb godt fra start til slut. Dommerformand Paul repræsenterede REOS ved begge arrangementer, da der ikke var nogen fra bestyrelsen som kunne, tak for det.

Kontingentet for næste sæson forbliver uændret da indbetalingen til Jubilæum stopper. Det bliver kr. 700,- for 7 mand og kr. 800,- for 11 mand.

Til vores Jubilæum næste år, har vi i bestyrelsen snakket om, at til næste års afslutning, vil REOS gå ind og betale for maden og på den måde, tror vi i bestyrelsen, at det vil gøre afslutningen mere ”besøgt”, så der kan afvikles flere kampe.

Til sidst i bestyrelsens beretning, blev der uddelt pokaler til de vindende hold i de forskellige rækker:

Veteran Vindinge – Super Veteran Roskilde KFUM - Old Master Roskilde KFUM – Old Star FC Lejre 2

Bestyrelsens beretning blev godkendt af de fremmødte til GF.

 

4. Aflæggelse af regnskab og godkendelse af budget

Albert fremviste regnskabet for forsamlingen og budgettet for næste år, udover nogle få spørgsmål på nogle enkelte poster, blev det godkendt. Kontigentet for 7 M. kr. 700,-, 11 M. kr. 800,-

 

5. Nye bestyrelsesmedlemmer

Vindinge skal i årene 2013-2014 stille op med 2 mand, 1 turneringsleder og 1 kasserer, dog har de i øjeblikket kun mønstret en turneringsleder, så vi afventer svar fra Vindinge.

 

6. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslog genvalg af Aksel Nielsen og Hans Peter Wamsler, og da der ikke var nogen indvendinger/modkandidater, blev de genvalgt.

 

7. Indkomne forslag

a. Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægter for REOS

Erik gennemgik vedtægterne for REOS, og ved små ændringer blev de vedtaget.

b. Dispensationer

Der blev stillet et forslag til, at der ikke blev givet flere dispensationer i Old Master rækken, men det blev nedstemt og det er også Turneringslederen, der giver dispensationer efter de spilleregler der er gældende.

c. Dommer

Der blev stillet forslag til, at vores dommere skal være organiseret i en Sjællandsk Fodbolddommerklub, men det blev nedstemt, for at vi ikke skal være bundet og måske stå i en situation, hvor vi ikke kan skaffe dommere.

 

8. Eventuelt

I Veteran rækken var der et ønske om, at spille 3 runder i stedet for 2, da der ikke er så mange hold, det er noget vi kigger på ved de kommende bestyrelsesmøder.

Der blev snakket om, at det måske var en god ide, hvis der blev lavet et ”festudvalg” til vores 50 års Jubilæum næste år, men der var ikke nogen tilstede, der ønskede, at stille sig til rådighed, og derved får alle chancen for, at melde sig til et ”festudvalg”. Beløbet man har til rådighed vil være ca. kr. 50.000,-.

 

Fristen for tilmelding til at arrangere 50 års Jubilæum, er lørdag d. 21-12-2012 til formanden.

 

Der var 17 klubber repræsenteret og 32 fremmødte og 3 fra bestyrelsen og Dommerformand Paul

Borup        0                     Havdrup     2               Roskilde KFUM 4                  Viby         3

Dåstrup    1                      Himmelev  6               Røde Stjerne     2                  Vindinge 1

FC Lejre    2                      Hvalsø        2                Solrød                0

Fløng        3                      Kirke Såby 0                 Svogerslev         1

Gadstrup 0                      RB 1906     3                 Tune                   2                        

 

Vi fra bestyrelsen siger tak for en god aften, håber vi ses til næste GF, men vi ser frem til, at der kommer flere.

På Bestyrelsens vegne

Formand                                                         Dirigent                                                            

Bjarne D. Christensen                                  Hans Peter Wamsler                                

………………………………….                                 ………………………………..