Hovedside Forrige side Stilling Old Star Stilling Veteran Stilling Super Veteran Stilling Old Master Stilling Grand Old Master 5-mands
Log ind (hvis du skal opdatere informationer på hjemmesiden)

Reos nyhed
 
Vedr. GF 2023 : Indkomne forslag

1) Forslag fra Tina Nyvang ( REOS bestyrelse/Turneringsleder 2023/2034)
Mulighed for GF at vælge en formand for en 2-årig periode.


2) Forslag fra Hans Christian Nielsen ( Særlig bestyrelseskontakt , FC Lejre, +70 repræsentant)
Dispensation fra REOS’ turneringsregler – Super Grand Old Master


Ad. 1 ) Mulighed for REOS General Forsamling at vælge en formand for en 2-årig periode.
----------------------------------------------------------
Det skal være muligt for GF at vælge en formand for en 2-årig periode såfremt
den klub der ” står for tur” er villig til at afgive denne post.
Regler for opstilling drøftes.

Bevæggrund.
Over de sidste par år har vi oplevet flere klubber der er sprunget fra deres ”tur” i REOS’s bestyrelse
Det vil gøre det lettere for de foreninger der måske er skræmt af at skulle stille med en formand.
Samtidig kunne REOS måske have fordel af en formand der sidder flere år, evt. har været i bestyrelsen før
eller i hvert fald en der ikke er ”tvunget” med.
###


Ad. 2) Dispensation fra REOS’ turneringsregler – Super Grand Old Master
-----------------------------------------------------------------------------
Rækken for spillere over 70 år – Super Grand Old Masters – har nu kørt i to år. Reglerne for rækken er fastlagt i REOS’ Turneringsregler lige som for alle andre rækker. Reglerne forudsætter, at turneringen afvikles i form af stævner med kampe à 2x15 minutter. Og det gjorde man så det første år.
Erfaringerne med stævneformen gjorde imidlertid, at man gerne vil afprøve en anden turneringsform med løbende ude-/hjemmekampe over sæsonen og længere spilletid. Derfor fremlagde gruppen af holdledere et forslag til Generalforsamlingen om, at man i 2023 dispenserede fra Turneringsreglerne og gav kompetencen til holdlederne for de tilmeldte hold til tilrettelægge turneringen på den måde, som gav mest mening for holdene.
Det samme ønske har holdlederne for 2024 ud fra en forventning om, at rækken så i 2024 finder sin endelige form – og at den så indarbejdes i REOS’ Turneringsregler, så man ikke hvert år af formelle grunde skal træffe beslutning om at dispensere fra turneringsreglerne.
Det konkrete forslag til beslutning lyder:
a) Generalforsamlingen uddelegerer turneringsledelsen til holdlederne for de tilmeldte Super-GOM-hold
b) Holdlederne kan dispensere fra de gældende turneringsregler, fx spilletid, turneringsform, ekstra spillere på banen og aldersdispensationer
c) Holdlederne skal inden 1. oktober 2024 fremsende konkrete forslag til bestyrelsen om ønskede ændringer i Turneringsreglerne

###

 
Meddelelse oprettet af Torben Steen Hansen (Formand)
Meddelelse oprettet: 12-11-2023
Meddelelse udløber: 25-11-2023
Prioritering: 1